Apanowicz Barbara Biuro Rachunkowe Świebodzin

Uwzględniając możliwości optymalizacyjne staramy się, aby proponowane rozwiązania były maksymalnie zoptymalizowane i jednocześnie zgodne z wymogami prawa. Podstawą świadczonego przez nas doradztwa jest ścisła współpraca z Klientem, poznanie specyfiki jego działalności, uświadomienie mu wszelkich ryzyk planowanych transakcji . Staramy się, aby proponowane przez nas rozwiązania miały kompleksowy charakter.

W ramach usługi doradztwa podatkowego oferujemy szeroki wachlarz różnorodnych form wsparcia, w tym m.in.

  • konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe,
  • kontrole i konsultacje w sprawach związanych z poprawnością dokumentacji i rozliczeń podatkowych,
  • przygotowanie podatnika do złożenia wyjaśnień przed organami podatkowymi w prowadzonych postępowaniach,
  • doradztwo prawne związane z prowadzoną kontrolą,
  • inne formy doradztwa.

Zakres oraz wybór konkretnej formy doradztwa zależy wyłącznie od klienta.