Apanowicz Barbara Biuro Rachunkowe Świebodzin

W dobrze rozwijające się firmie załoga to ogromny kapitał, który wymaga szczególnej troski. Rzetelne rozliczenia finansowo-kadrowe, starannie prowadzona dokumentacja kadrowa to niezbędny warunek dobrych relacji między pracodawcą a pracownikami. Stąd, dbając o sukces naszych klientów, uzupełniając ofertę usług księgowych, proponujemy Państwu kompleksową obsługę kadrowo-płacową.

W zakresie kadr i płac świadczymy między innymi następujące usługi:

 • opracowywanie regulaminów (pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, itp.),
 • prowadzenie akt osobowych oraz dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, absencje, badania lekarskie, uprawnienia, itp.),
 • obsługa osobowa na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z zus,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z urzędem skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie deklaracji pfron i zus,
 • przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych,
 • naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty, itp.),
 • obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych.