Apanowicz Barbara Biuro Rachunkowe Świebodzin

Rzetelnie prowadzone księgi to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy. Naszą uwagę skupiamy na poprawności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, co pozwala na dalszą analizę oraz na zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego klientów.

Zakres usług:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtu,
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez klienta planem amortyzacyjnym,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb vat,
 • ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu magazynowego,
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • monitoring i przygotowywanie płatności,
 • przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych,
 • sporządzanie deklaracji pit i vat,
 • rozliczanie roczne działalności na podstawie ewidencji podatkowej,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie dowolnych raportów dla potrzeb zarządczych,
 • sporządzanie dowodów wpłat i przelewów na poszczególne podatki.,